رسانه ها

برای رویدادهای زیر به ما بپیوندید

3 September 2020
Forex Expo Kuwait / Kuwait City, Kuwait
1 - 3 September 2020
IFX EXPO International 2020 / Cyprus, Limassol
7 July 2020
Wiki FX Singapore / Singapore
12 - 13 March 2020
Blockchain Summit Latam / Panama City
13 - 15 December 2019
Shanghai Money Fair 2019 / Shanghai, China
24 November 2019
Wiki Finance Expo / Bangkok, Thailand
14 - 15 November 2019
Blockshow Asia 2019 / Singapore
12 - 13 November 2019
Finance Magnates London Summit 2019 / London, UK
9 November 2019
Traders Fair 2019 / Vietnam, Ho Chi Minh City
16 - 17 October 2019
Blockchain Life 2019 / Moscow, Russia
2 - 3 October 2019
Forex Expo Dubai 2019 / UAE, Dubai
11 - 12 September 2019
Consensus: Asia 2019 / Singapore
پیشنهاد جدید!
نقدینگی ارزهای دیجیتلی CFD با کمیسیون کاهش یافته !
  • پایین ترین کمیسیون در مارکیت
  • حجم بزرگ
  • دسترسی به 100 جفت ارزهای دیجیتالی
  • عمق مارکیت غیر قابل مقایسه
  • اسپرید بسیار کم
  • پشتیبانی فنی 24/7