رسانه ها

برای رویدادهای زیر به ما بپیوندید

18 - 20 February 2020
iFX Expo Asia / Macao, China
13 - 15 December 2019
Shanghai Money Fair 2019 / Shanghai, China
24 November 2019
Wiki Finance Expo / Bangkok, Thailand
14 - 15 November 2019
Blockshow Asia 2019 / Singapore
12 - 13 November 2019
Finance Magnates London Summit 2019 / London, UK
9 November 2019
Traders Fair 2019 / Vietnam, Ho Chi Minh City
16 - 17 October 2019
Blockchain Life 2019 / Moscow, Russia
2 - 3 October 2019
Forex Expo Dubai 2019 / UAE, Dubai
11 - 12 September 2019
Consensus: Asia 2019 / Singapore
10 - 11 July 2019
BTC Barcelona / Spain, Barcelona
21 - 23 May 2019
iFX Cyprus / Cyprus, Limassol
13 - 15 May 2019
Consensus 2019 / USA, New York
4 - 5 April 2019
Deconomy / South Korea, Seoul
31 March 2019
Brokers Show Taiwan / Taiwan, Taipei
19 - 21 March 2019
Money 20/20 Singapore / Singapore
22 - 24 January 2019
IFX EXPO Asia 2019 / China, Hong Kong /
14 - 16 December 2018
Money Fair / China, Shanghai /
5 - 6 December 2018
FinTech Connect 2018 / UK, London
28 - 29 November 2018
Blockshow Asia 2018 / Singapore /
پیشنهاد جدید!
نقدینگی ارزهای دیجیتلی CFD با کمیسیون کاهش یافته !
  • پایین ترین کمیسیون در مارکیت
  • حجم بزرگ
  • دسترسی به 39 جفت ارزهای دیجیتالی
  • عمق مارکیت غیر قابل مقایسه
  • اسپرید بسیار کم
  • پشتیبانی فنی 24/7