Crypto solutions


درخواست ارائه

  • پذیرفتن پرداخت به 10+ ارزهای رمزنگاری شده
  • ERC-20 پذیرش پرداخت در 800+ توکن ها استاندارد
  • پرداخت های روزانه به صورت خودکار

API
میتواند در نیم ساعت با کسب و کار شما وصل شود، B2broker و مشتریان شمار قادر به پرداخت به ارز کریپتو برای خدمات شما شود.

سیستم ادرسهای بلوکچین
  • کاملا مارکدار است نظر به در خواست مرچنت
  • تولید آدرس جدید (ها) برای هر تراکنش کاربر
  • آدرس دائمی برای کارگزارهای کریپتو و ایکسچینج های کریپتو برای هر کاربر